وێنەی بەکۆمەڵی هاوژینەکانی ڕێبەرانی ناتۆ.

14 Jul 2018

avatar
وێنەی بەکۆمەڵی هاوژینەکانی ڕێبەرانی ناتۆ.

بەڵام ئەو پیاوە کێیە ؟

ناوی، گۆتێر دیستاین، هاوژینی سەرۆکوەزیرانی لۆکسەمبۆرگ، خافێر بێتڵ.

سەرۆکوەزیرانی لۆکسەمبۆرگ، هاوڕەگەزبازە و لەگەڵ ئەو کوڕە جوانەدا هاوسەرگیری کردووە.
راپۆت